brno / 7. 3. / art

praha / 21. 3. / aero

č. budějovice / 10.-12. 4. / kotva

Autoři

jan pohribný

Světově proslulý český fotograf, jehož fyzické i světelné instalace v přírodě a na mystických místech redefinovaly landart i krajinářskou fotografii, představí ozvučený výběr z cyklu Nová doba kamenná a z volně navazujících Andělů.

___

tamas dezso

Dvě série maďarského dokumentaristy spojuje zájem o stopy, které zanechala komunistická minulost v krajině a obyvatelích okrajových oblastí Maďarska a Rumunska.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

jean-michel fauquet

Pařížský alchymista dává vzniknout zátiším a vizím, které jako by pocházely nejen z počátků fotografie, ale snad z počátku všeho – stvoření i zánik, světlo a stín, nejasnost i konkrétnost, hrůza a klid žijí na Fauquetových surrealistických snímcích ve zvláštní symbióze.

___

ibra ibrahimovič

Střepy příběhů ze severních Čech, které Ibra Ibrahimovič zaznamenal, už se staly nedílnou součástí dějin České republiky konce 20. a začátku 21. století: vystěhování a zbourání Libkovic kvůli těžbě uhlí; boj sedláka Rajtera o vlastní pozemky s mexickou hliníkárnou; život lidí ve stínu průmyslových gigantů; stavba zdi v ústecké Matiční ulici, oddělující od sebe bílé a romské obyvatele...

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

dorothée smith

Svými obrazy, jemnými a lehce zneklidňujícími, vstupuje autorka na půdu, kterou odmítá pojmenovat doslovně, ale která je obvykle označována jako "gender". Je sexuální identita determinována biologicky nebo může být věcí volby? Jsme muži či ženami od začátku nebo se jimi stáváme vlastní vůlí či důvodem kontextu?

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

mike brodie

Fotografie, které autor jako mladík pořídil během pěti let křižování Spojených států, kdy cestoval naskakováním na nákladní vlaky, je dnes považována za jeden z nejpůsobivějších dokumentů americké cestovatelské fotografie.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

paolo patrizi

Série z neutěšeného prostředí nigerijských prostitutek, které utekly do Evropy, aby zde vydělaly peníze pro své africké rodiny a zároveň unikly konfliktům, perzekuci, zhoršujícímu se životní prostředí, přírodním katastrofám či dalším problémům, které ovlivňují jejich domovy a živobytí.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

peter dench

Humorný výběr ze autorových "anglických" cyklů, které dohromady tvoří celistvý obraz (čti "stereotyp") současné Anglie: objevují se zde turisté, tradice, déšť, oslavy královské rodiny, přistěhovalci, sport a alkohol.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

Peter Bialobrzeski

Tématem autorových snímků je fenomén současné metropole, její vznik a agresivní bezohlednost, s níž si podmaňuje tradiční zástavbu, s níž odcházejí i životní styl, osudy a vzpomínky lidí, kteří v ní po staletí žili. Bialobrzeski transformaci městské pustiny, mnohdy umístěné na perifériích měst, a zeleň, která je jejich součástí – ať už přirozenou nebo uměle vysazenou.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

david gibson

Výběr z pouličních momentek britského autora pro všechny milovníky absurdních setkání a neobvyklých situací.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

klaus pichler

Rakouský konceptualista představí hned dvě série, dokazující, že "konceptuální" se ani zdaleka nemusí rovnat "nesrozumitelné". Tématem série One Third je globální plýtvání jídlem a jeho nesmyslný transport v době, kdy téměř miliarda lidí hladoví; cyklus Dust zase typologií prachu, nalezeného v nejrozmanitějších prostorách, kde se denně pohybujeme.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

elena chernyshova

Ruská fotografka, žijící ve Francii, zdokumentovala rok života města Norilsk, ležícího 400 km za polárním kruhem. Norilsk je největším důlním komplexem světa a jedním z nejznečištěnějších měst na Zemi, s průměrnou roční teplotou kolem -10 °C.

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

Chris jordan

Dvě série proslulého amerického umělce, fotografa a aktivisty spojuje téma bezmyšlenkovité masové spotřeby a jejího dalekosáhlého vlivu na životní prostředí. 

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

archiv státní bezpečnosti čssr

Výběr z fotografií, pořízených příslušníky StB v 70. a 80. letech minulého století za účelem sledování občanů přibližují současnému divákovi nejen atmosféru špehování, nejistoty a strachu, ale nechtěně jsou i svědectvím o podobě normalizační Prahy a ojedinělým dokumentem převrácenosti, šedi, ponurosti a beznadějné absurdity doby, v níž vznikly.