Anja Jensen

> webové stránky autorky

> její prezentace z Fotojatek 2010 (YouTube)

Aranžované snímky Anji Jensen (*1966, Německo) pohltí diváka svou hutnou magickou atmosférou, které dosahuje jak důkladnou přípravou, kompozicí a nasvětlením, tak úzkou spoluprací s protagonisty svých snímků.

Fotografie ve většině případů zobrazují absurdní situace, v nichž člověk vykonává nějakou běžnou činnost – až na to, že tak činí v noci a jeho počínání je pod dohledem neodbytného kuželu světla. Výtvarně vytříbené obrazy tak působí záhadně a zároveň absurdně až směšně.

Fotografie Anji Jensen připomínají zastavené filmové záběry a vybízejí diváka, aby domyslel, co jim předcházelo a co bude následovat.