Mitra Tabrizian

> webové stránky autorky

Mitra Tabrizian se narodila v Teheránu (Írán), žije a pracuje v Londýně jako fotografka a filmařka. Publikuje a vystavuje ve významných mezinárodních muzeích a galeriích (nedávno např. sólová výstava v Tate Britain).

Její zatím poslední kniha Beyond the Limits (Za hranicemi, Steidl 2004) je kritikou firemní kultury, poslední film The Predator (Predátor) (AHRB Innovation Awards, 2004) nabízí nové čtení vztahu mezi islámem a sebevraždou.

Práce Mitry Tabrizian jsou zastoupeny ve významných veřejných sbírkách, mj. Victoria and Albert Museum v Londýně, Museum of Modern Art, Stockholm nebo Musée d'Art Moderne, Lucembursko a byly oceněny několika fotografickými a filmovými cenami.

Na festivalu Fotojatka budou prezentovány její aranžované fotografie z cyklů Lost Time (na téma nezaměstnanosti) , Naked City (s tématem násilí), Beyond the Limits (s tématem kritiky firemní kultury) a Border (na téma přistěhovalectví). Všechna tedy spojuje jediný jmenovatel, jímž je krize současné kultury.