František Dostál

> autor na Wikipedii

Jeden z mála českých fotografů, jehož jméno znají i lidé, kteří se o fotografii jinak nezajímají. Časopisecky publikuje od 60. let, vydal několik autorských knih fotografií, jeho úvahy o fotografii jako médiu a umění vycházejí časopisecky i ve vlastním nákladem zveřejňovaném Fotořečišti.

___

Wikipedie o Františku Dostálovi:

Fotografovat začal okolo roku 1960, nikdy se však nestal reportérem z povolání. Prvotní inspirací ve fotografii mu byla jeho rodná čtvrť Vršovice. Zachycoval lidi ve zdánlivě obyčejných situacích, které však už tehdy měly výrazný výtvarný náboj. Krátce na to začal trávit víkendy v posázavské obci Zlenice. Zde mezi roky 1968–1990 nafotografoval obrazovou sondu do života trampské společnosti, kterou nazval Letní lidé.

Jeho první snímek byl otištěn v roce 1964 v týdeníku Květy a následovaly tisíce dalších. Z pohledu množství publikovaných fotografií i účastí na mezinárodních salonech a výstavách patří Dostál dodnes mezi české přeborníky.

Dostálovy snímky otiskovala většina dobových novin a časopisů v období let 1975–1989. Oceňovaly bohatost autorových motivů a jemný humor, který částečně navazoval na meziválečnou vlnu české magazínové fotografie.

___

Právě snímky ze série Letní lidé, která se připravuje pro tisk, uvede František Dostál na Fotojatkách.