Ilkka Halso

> webové stránky autora

Tvorba finského autora (*1965), který na festivalu představí cykly Restoration (Rekonstrukce) a Museum of Nature (Muzeum přírody), se točí kolem jediného tématu: exploitativního, komerčního vztahu člověka k přírodě – na jednu stranu až ironicky zobrazuje jeho snahu zachovat či zachránit vzácnou přírodu, na druhou stranu podmínku, s níž to činí – že výsledek bude zábavný a že se mu to komerčně vyplatí...

Ilkka Halso pracuje ve svých fotografiích s prostředky landartu stejně volně jako s počítačovou 3D grafikou.

___

Autor o své sérii Museum of Nature:

Představuji si kryty, masivní budovy, kam je možno uložit celé ekosystémy, aby se zachovaly v současném stavu. Masivní stavby chrání lesy, jezera a řeky před hrozbami znečištění a – především – před činností člověka samotného. Zároveň studuji různé aspekty vztahu člověka k přírodě coby k vzácnému, ohroženému místu.

S tím, že přírodu dáte do muzea, přichází také úvaha o tom, kdo bude jejím divákem či konzumentem. Příroda se stává kulisou zábavné turistické jízdy; nádherná krajina je přetvořena v meditativní divadelní show.

Celý projekt je založen na pesimistické vizi toho, co se odehrává na Zemi. Dívám se do budoucnosti a nejsem z toho příliš šťastný. Své obrazy, vnichž volně kombinuji fotografie a 3D počítačovou grafiku, považuji spíš za vizuální pamflety než za hezké obrázky.