Fotojatka ve škole

Žijeme v době, kdy jsme zahlceni vizuálními informacemi – média dávají důraz na obraz, fotoaparáty jsou součástí mobilních telefonů a sociální sítě na internetu jsou přehlceny miliardami fotografií. Fotografie má pro mnoho z nás jen dvě základní polohy: buď jde o ilustraci k textu nebo o „umění“, obvykle definované obecnou představou krásy.

Projekt Fotojatka ve škole si klade za cíl ukázat, že fotografie může být i něčím jiným než jen bezduchým záznamem reality nebo líbivým kýčem – že může vyprávět příběh, že dokáže vyjádřit myšlenku, že umí donutit člověka podívat se na své okolí pod jiným úhlem nebo dokonce změnit jeho vnímání světa. První ročník projektu se zaměřuje na mladé lidi, studenty vybraných jihočeských středních škol. Těm chce nabídnout příležitost vyzkoušet si kreativně zaznamenat prostředí, ve kterém žijí, a zároveň jim ukázat, že přemýšlet a tvořit je zábava.

Coby inspirace k vlastní tvorbě studentů poslouží esence festivalu tvůrčí a dokumentární fotografie Fotojatka. Iniciátor tohoto projektu, občanské sdružení Fotojatka, má za sebou již čtyři ročníky festivalu, který lákavou formou přibližuje divákům široké spektrum tvůrčí fotografie; desítky prezentovaných českých i světových autorů reprezentují nejrozmanitější pohledy na svět. Fotografie promítaná v kině na plátno s hudebním doprovodem dokáže vzbudit silné emoce a stává se zážitkem – a zážitek vzbuzuje zájem.

Do pilotního projektu bylo vybráno 5 škol:

  • Střední škola a vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
  • Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, České Budějovice
  • Česko-anglické gymnázium, České Budějovice
  • Gymnázium Česká, České Budějovice
  • Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český Krumlov

Na podzim roku 2010 proběhnou na těchto školách miniozvěny festivalu, při nichž bude přednesena náplň projektu: každá škola (tým studentů s podporou pedagoga) vytvoří od ledna do března 2011 několik prezentací autorských fotografií s hudebním doprovodem. V rámci V. ročníku festivalu Fotojatka proběhnou fotografické dílny, kde budou studenti moci své práce konzultovat se zkušenými tvůrci. V dubnu 2011 si sami zorganizují soutěžní školní promítání. Odborná porota vybere 8 vítězných prezentací, které se utkají na veřejné prezentaci. Výherci získají kromě věcných cen i příležitost prezentovat svou práci na veřejné výstavě či na festivalu Fotojatka. Odbornou záštitu nad soutěží převzala PhDr. MgA. Věra Kuttelvašerová Stuchelová, Ph.D.

Role účastníků v projektu budou různé: fotografové – autoři fotografií, IT podpora – tvorba prezentací, hudebníci, grafici, organizátoři, dokumentaristé. Každému zájemci umožníme najít si svou roli a rádi mu v jejím hledání pomůžeme. Přestože studentům bude jako podpora k dispozici realizační tým, složený z pedagogů účastnících se škol, pedagoga volného času a zástupců Fotojatka o. s., hlavním cílem projektu je maximální samostatnost a tvůrčí svoboda účastníků.

„Chceme netradiční cestou mladým lidem nabídnout příležitost k vlastní tvorbě, k sebevyjádření, ke vzájemnému setkání i ke konfrontacím. Chceme jim ukázat, že hledání vlastního místa ve společnosti není totéž co honba za co nejvyšším výdělkem, že daleko cennější pro život je fantazie, vlastní názor, originální přístup k řešení problémů a odhodlání jít za svou myšlenkou. Podaří-li se nám alespoň jednoho studenta z projektu přivést k vlastní aktivitě nebo spolupráci na dalších ročnících festivalu Fotojatka, dosáhne tím podle nás projekt svého cíle," říká Barbora Čepičková, koordinátorka projektu.