informace pro Dárce a sponzory


V historii našeho festivalu se objevili lidé, kteří si našli čas, aby nám pomohli svými schopnostmi, nebo lidé, kteří přispěli na organizaci festivalu finančním či věcným darem.

Chcete se stát jedním z nich?

Podrobnosti naleznete v tomto souboru PDF.

Fotojatka ve škole (soubor PDF)

___

Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o podporu 5. ročníku mezinárodního festivalu tvůrčí fotografie FOTOJATKA, který zábavným a přístupným způsobem seznamuje příznivce umění s tím nejlepším, co vzniká ve světové a české tvůrčí a dokumentární fotografii.

Pokud se vám myšlenka našeho festivalu líbí, budeme rádi, když se stanete jedněmi z těch osvícených, kteří věří v činorodost, nadšení a svým vlastním způsobem podpoříte zajímavý projekt. V letošním roce jsme pro vás připravili následující varianty sponzorských balíčků:

<b style='color: red'>#graphicitems_dlg.pinkmaxline</b>

ZLATÝ SPONZOR FESTIVALU

Zlatým sponzorem může být pouze jedna společnost.

Sponzorský dar ve výši: 40 000 Kč

Podívejte se, jaké výhody má zlatý sponzor festivalu >>

Sponzorský balíček:
• umístění loga společnosti na webových stránkách Fotojatka o.s. s uvedením poznámky, že se jedná o zlatého sponzora festivalu
• umístění loga v prostorách konání festivalových večerů s uvedením poznámky, že se jedná o zlatého sponzora festivalu (logo zlatého sponzora bude uvedeno ve dvojnásobné velikosti v porovnání s logy ostatních sponzorů)
• umístění loga na titulní straně festivalových novin vydávaných v nákladu 1 200 ks
• celá stránka festivalových novin určená k prezentaci zlatého sponzora
• umístění prezentačních a jiných materiálů na stánku v předsálí místa konání festivalových večerů
• možnost přednesení pětiminutového prezentačního příspěvku
v rámci všech festivalových večerů
• umístění loga na všech propagačních materiálech vydávaných k festivalu FOTOJATKA (vydaných po uzavření sponzorské smlouvy)
• uvedení loga v rámci festivalové znělky
• možnost promítnutí krátké samostatné prezentace (až 30 sekund) při zahájení každého festivalového večera a na exteriérových projekcích

___

STŘÍBRNÝ SPONZOR FESTIVALU

Sponzorský dar ve výši 15 000 Kč

Podívejte se, jaké výhody má stříbrný sponzor festivalu >>

Sponzorský balíček:
• umístění loga společnosti na webových stránkách Fotojatka o.s. s uvedením poznámky, že se jedná o stříbrného sponzora festivalu
• umístění loga v prostorách konání festivalových večerů
• umístění loga na zadní straně festivalových novin vydávaných v nákladu 1200 ks
• 1 stránky festivalových novin určené k prezentaci stříbrného sponzora
• umístění prezentačních a jiných materiálů na stánku v předsálí místa konání festivalových večerů
• umístění loga na všech propagačních materiálech vydávaných k festivalu Fotojatka (vydaných po uzavření sponzorské smlouvy)
• uvedení loga v rámci festivalové znělky
• možnost promítnutí krátké prezentace (až 20 sekund) při zahájení každého festivalového večera a na exteriérových projekcích

___

BRONZOVÝ SPONZOR FESTIVALU

Sponzorský dar ve výši 5 000 Kč

Podívejte se, jaké výhody má bronzový sponzor festivalu >>

Sponzorský balíček:
• umístění loga společnosti na webových stránkách Fotojatka o.s. s uvedením poznámky, že se jedná o bronzového sponzora festivalu
• umístění loga v prostorách konání festivalových večerů
• umístění loga na zadní straně festivalových novin vydávaných v nákladu 1200 ks
• umístění loga na všech propagačních materiálech vydávaných k festivalu Fotojatka (vydaných po uzavření sponzorské smlouvy)
• uvedení loga v rámci festivalové znělky

___

SPONZOR OZVĚN

Sponzorský dar ve výši 3 000 Kč

Podívejte se, jaké výhody má sponzor ozvěn >>

Sponzorský balíček:
• umístění loga společnosti na webových stránkách Fotojatka o.s. s uvedením poznámky, že se jedná o sponzora ozvěn
• umístění loga v místě konání ozvěn
• možnost promítnutí krátké prezentace (až 20 sekund) při zahájení ozvěn