audiovizuální
projekce fotografií
nejen na plátna kin

festival tvůrčí
fotografie

brno
16.–18. 3. 2012

praha
30. 3. 2012

české budějovice
12.–14. 4. 2012

Daniel Šperl

> web autora

Všední slavnosti

"V knize Všední slavnosti převládá laskavý pohled na všední život obyčejných lidí v různých částech České republiky. Ne nadarmo autor zařadil na úvod výrok slavného fotografa Roberta Franka: "Jedna věc, kterou fotografie musí obsahovat, je lidskost daného okamžiku."

V centru Šperlova zájmu stojí obecné lidské hodnoty, projevy radosti i smutku, láska, přátelství, osamělost, stáří, vztahy rodičů a dětí, vztahy lidí ke zvířatům i vztahy "normálních" lidí k různým společenským minoritám. Autor v těchto fotografiích projevuje velkou empatii, schopnost získat důvěru lidí před objektivem a fotografovat je z pozice téměř nevnímaného pozorovatele i spoluprožívatele.

Ne všechny snímky z této publikace zachycují lidi, ale také záběry různých interiérů vypovídají mnoho o lidech i bez jejich přítomnosti. Většina fotografií vznikla ve venkovském prostředí, protože tam se mezilidské vztahy i tradiční hodnoty uchovaly v krystaličtější podobě než v kosmopolitních velkoměstech. I když v knize převládají tradiční humanistické dokumenty, objevují se v ní i záběry s nekonvenční obrazovou skladbou a výraznými vizuálními metaforami."

(z textu prof. Vladimíra Birguse – celý text zde)

___

Daniel Šperl se narodil 12. dubna 1966 v Táboře. K fotografii jej již v  mládí přivedl otec. Od roku 1982 byl členem fotografické tvůrčí skupiny Ekran v Táboře, se kterou pravidelně vystavoval. V letech 1986 až 1990 vystudoval fotografii na Institutu výtvarné fotografie Svazu českých fotografů. Od roku 1991 začal studovat nejdříve mimořádně a po dvou letech řádně fotografii na katedře fotografie pražské FAMU. V roce 1996 strávil jeden semestr ve Francouzském městě Toulouse na Akademii výtvarných umění (Ecole des Beaux-Arts). V následujícím roce, na pozvání Japonské fotografické asociace, čtvrt roku fotografoval při svém studijním pobytu v Japonsku. Magisterské studium FAMU dokončil v roce 1999. Věnuje se převážně černobílé dokumentární fotografii. Publikuje doma i v zahraničí. Již několik roků je zastupován Leica Gallery Prague, se kterou úzce spolupracuje. Pracuje jako kameraman a žije v  Praze.

(z autorova webu)