audiovizuální
projekce fotografií
nejen na plátna kin

festival tvůrčí
fotografie

brno
16.–18. 3. 2012

praha
30. 3. 2012

české budějovice
12.–14. 4. 2012

Jiří Stach

2006 Osobnost české fotografie

Přestože Jiří Stach (*1944) fotografii vystudoval (na střední grafické škole a následně na FAMU) a zabývá se jí celý život, zůstávala jeho volná tvorba publiku zcela neznámá až do roku 2006, kdy výstava v Aventinské Mansardě představila jeho díla z posledních třiceti let. Téhož roku mu vyšla výpravná kniha Natura Magica a Jiří Stach byl (vedle dr. Anny Fárové) vyhlášen Osobností české fotografie za rok 2006.

Při pohledu na fotografie, které Jiří Stach pečlivě připravuje ve svém studiu a často je vizuálně dotváří záhadnými poznámkami, se člověk neubrání dojmu, že se autor narodil do nesprávné doby. Fotografická zátiší dávají zobrazovaným předmětům nové významy nebo je po vzoru Arcimbolda skládají do nových forem, dokonalá technika obrazů prozrazuje lásku k fotografickému řemeslu tak, jak se dělalo v předminulém století, používané propriety zase občas připomenou Reného Magritta či další surrealisty – nebo, máme-li zůstat v Čechách, Jana Švankmajera – a snad i spolupráci fotografa Phillipe Halsmana se Salvadorem Dalím. Navzdory zmiňovaným jménům je těžké zasadit tvorbu Jiřího Stacha do celosvětového kontextu – podobně jako Michal Macků je solitérem, jehož imaginativní černobílé fotografie jsou jedinečné.

Více se o autorovi můžete dočíst ve článku na serveru idnes.cz.