audiovizuální projekce tvůrčí fotografie

brno / kino art

praha / kino aero

české budějovice / kino kotva

Donald Weber

> autorův web

*1973 / Kanada

"Strávil jsem šest let zdokonalováním svého umění ve státech bývalého Sovětského svazu - v Rusku a Ukrajině. "Zdokonalovat své umění" - to znamená být neustále ve střehu, odhazovat ze své cestovatelské výbavy vše zbytečné, stávat se neviditelným. Znamená to vystavovat se studenému větru prázdnoty. Mluvit do ticha, nechávat ty, které svět opustil, aby skrze vás vyprávěli své příběhy.

Neviditelným subjektem těch fotografií je Moc. Ukazují nám naše hranice v chápání Moci. Je spousta věcí, které o Moci nevíme. Nevíme, zda je Moc všude stejná, nevíme, zda je její projev v jednom místě a čase smysluplný, měřitelný a zda podléhá týmž zákonům jako na místě jiném.

Víme, že Moc je nebezpečná a opojná a rozrůstá se v závislosti na své neviditelnosti. Na těch snímcích vidíme, jak hrůza a triumf vítají její příchod i tím nejnepatrnějším gestem. Nepředstíráme ovšem, že víme, zda Moc vytořily lidské společnosti či zda je výsledkem nekonečných diskusí mezi přírodou a historií. Jediné, co vidíme, jsou artefakty Moci v jejích nejintimnějších náznacích. My jsme ty artefakty.

Myšlenka, že jsme jen hračkami Moci, je samozřejmě hluboce znepokojivá. Šest let intenzivní práce je dlouhá doba pro jakýkoli projekt, a každý umělec přitom riskuje, že se sám stane Neviditelným Mužem, že si při svém překračování společenských hodnot a kritického myšlení vybuduje imunitu a povýšenou lhostejnost vůči neštěstí druhých.

Osudem Neviditelného Muže se ovšem stalo, že se neubránil odhalit podivně zbídačené mechanismy společnosti, kterou provokoval ve chvíli, kdy se snažil stát se zase viditelným. Nikdo, kdo opustil území běžnosti, se sem nemůže vrátit ve stavu své původní nevinnosti. Nikdo na těchto snímcích není nevinný, neboť se všichni vydali za hranice běžné zkušenosti. Jejich osudy coby předmětů Moci - ať už vyšetřovatelů či vězňů - jim dávají zvláštní stigma, které si s sebou odnesou do hrobu."

–Donald Weber / Larry Frolick
z knihy Interrogations, © 2011 Schilt Publishing, Amsterdam
www.schiltpublishing.com

___

Za sérii Interrogations získal Donald Weber první cenu na World press Photo 2012 v kategorii Portrét - série.

Strávil jsem šest let zdokonalováním svého umění ve státech bývalého Sovětského svazu - v Rusku a Ukrajině. "Zdokonalovat své umění" - to znamená být neustále ve střehu, odhazovat ze své cestovatelské výbavy vše zbytečné, stávat se neviditelným. Znamená to vystavovat se studenému větru prázdnoty. Mluvit do ticha, nechávat ty, které svět opustil, aby skrze vás vyprávěli své příběhy.
Neviditelným subjektem těch fotografií je Moc. Ukazují nám naše hranice v chápání Moci. Je spousta věcí, které o Moci nevíme. Nevíme, zda je Moc všude stejná, nevíme, zda je její projev v jednom místě a čase smysluplný, měřitelný a zda podléhá týmž zákonům jako na místě jiném.
Víme, že Moc je nebezpečná a opojná a rozrůstá se v závislosti na své neviditelnosti. Na těch snímcích vidíme, jak hrůza a triumf vítají její příchod i tím nejnepatrnějším gestem. Nepředstíráme ovšem, že víme, zda Moc vytořily lidské společnosti či zda je výsledkem nekonečných diskusí mezi přírodou a historií. Jediné, co vidíme, jsou artefakty Moci v jejích nejintimnějších náznacích. My jsme ty artefakty.
Myšlenka, že jsme jen hračkami Moci, je samozřejmě hluboce znepokojivá. Šest let intenzivní práce je dlouhá doba pro jakýkoli projekt, a každý umělec přitom riskuje, že se sám stane Neviditelným Mužem, že si při svém překračování společenských hodnot a kritického myšlení vybuduje imunitu a povýšenou lhostejnost vůči neštěstí druhých.
Osudem Neviditelného Muže se ovšem stalo, že se neubránil odhalit podivně zbídačené mechanismy společnosti, kterou provokoval ve chvíli, kdy se snažil stát se zase viditelným. Nikdo, kdo opustil území běžnosti, se sem nemůže vrátit ve stavu své původní nevinnosti. Nikdo na těchto snímcích není nevinný, neboť se všichni vydali za hranice běžné zkušenosti. Jejich osudy coby předmětů Moci - ať už vyšetřovatelů či vězňů - jim dávají zvláštní stigma, které si s sebou odnesou do hrobu.
Donald Weber / Larry Frolick
z knihy Interrogations, © 2011 Schilt Publishing, Amsterdam
www.schiltpublishing.com
Za sérii Interrogations získal Donald Weber první cenu na World press Photo 2012 v kategorii Portrét - série.