brno / 7. 3. / art

praha / 21. 3. / aero

č. budějovice / 10.-12. 4. / kotva

Chris Jordan

> autorův web

*1963 / USA

Chris Jordan (*1963) je v současnosti patrně nejznámějším "zeleným" aktivistou světové fotografie. Proslul zejména cyklem svých velkoformátových mozaikových koláží, v nichž za pomoci repetice vizuálně zpracovává statistické údaje z oblastí jako je masová spotřeba, zacházení s odpady, financování válečných konfliktů, sociální problémy či závislosti. I běžný plastový kelímek nebo reklamní leták v nekonečné repetici slouží Jordanovi k ilustraci dalekosáhlých problémů, k nimž může vést slepá a bezmyšlenkovitá spotřeba.

Ač Jordan původně vystudoval práva, fotografie byla odjakživa jeho vášní. Po deseti letech praxe se rozhodl opustit bezpečné místo podnikového právníka a věnovat se svému koníčku na plný úvazek. Úspěchy jeho prvních velkých výstav mj. v New Yorku a Los Angeles ho utvrdily v tom, že šlo o krok správným směrem a nastartovaly jeho kariéru.

Série Midway: Message from the Gyre (2009–2013) (Midway: Poselství oceánského proudu), která šokovala celý svět, zobrazuje tlející mrtvoly vyhladovělých albatrosů se žaludky plnými plastového odpadu. Atol Midway, daleko od civilizace, obývají albatrosi laysanští. Ti svá mláďata krmí plastovými úlomky, nalezenými v moři, které zaměňují za potravu. Mořský proud totiž zanáší civilizační odpad z řek celého světa tisíce mil od kontinentálních břehů a na lidskou bezohlednost tak doplácejí zvířata na jednom z nejvzdálenějších a nejméně dotčených míst na Zemi. V současnosti dokončuje Chris Jordan finální verzi filmu o atolu Midway a jeho tragédii.

Fotojatka představí sérii Midway v kontextu s dalším autorovým cyklem, Intolerable Beauty (2003–2005) (Nesnesitelná krása), v němž autor nachází děsivou krásu v prostředí doků, skládek a skladišť masově produkovaných výrobků. "Vidím tu důkaz probíhající zpomalené apokalypsy. Ty pohledy se mi hnusí, zároveň mě ale přitahují a fascinují. (...) Masovou spotřebou společně pácháme obrovskou a neudržitelnou krádež, ale každý jsme anonymní a nikdo nenese zodpovědnost za to, co činíme, ani za důsledky našeho společného chování. Obávám se, že tím působíme nenapravitelné škody na naší planetě i na sobě samých."