brno / 7. 3. / art

praha / 21. 3. / aero

č. budějovice / 10.-12. 4. / kotva

Dorothée Smith

> autorčin web

*1985 / Francie

Jako filosof — neboť filosofii vystudovala a zůstává její vášní  — si Dorothée Smith pokládá otázky. O podstatě Bytí, své identitě, hranicích, vzhledu a jeho významu, o tom, co sami cítíme. Svými obrazy, jemnými a lehce zneklidňujícími, vstupuje na půdu, kterou odmítá pojmenovat doslovně, ale která je obvykle označována jako "gender". Je sexuální identita determinována biologicky nebo může být věcí volby? Jsme muži či ženami od začátku nebo se jimi stáváme vlastní vůlí nebo to vyplyne kontextu? Vážné, základní otázky, k nimž autorka přistupuje bez dramatu, s něhou. Postavy, její blízcí přátelé, setkávající se v klidných, snad skoro tichých situacích, zůstávají zahaleny tajemstvím. Je nemožné s určitostí říct kdo jsou, co si myslí, jak se cítí, jak žijí. Její fotografie nejsou nikdy popisné, spíše předávají kouzlo svého tajemství. Jsou zároveň lehké i hluboké, přitažlivé i matoucí, neboť zůstávají stejně záhadné jako otázky, které jim daly za vznik.

(převzato a upraveno z: Christian Caujolle, Photo Phnom Penh 5-years catalogue, 2013)