brno / 7. 3. / art

praha / 21. 3. / aero

č. budějovice / 10.-12. 4. / kotva

Jan Pohribný

> autorův web

*1961 / Česká republika

Mezi člověkem a vírou, vírou v cosi vyššího, leží často hlubina, hlubina poznání sebe sama. Je to návrat do kruhu zasvěcení, k dotyku věčného světla, jež v sobě nosíme.

Světově proslulý český fotograf, jehož dílo dalo nový význam jak krajinářské fotografii, tak landartu. Fyzické i světelné instalace v přírodě a na mystických místech patří k nezaměnitelnému rukopisu autora, pro něhož je hledání dokonalého vizuálního účinku stejně důležité jako hledání vytrácejících se vazeb mezi člověkem a přírodou, které tvoří duchovní přesah jeho snímků.

Fotojatka představí ozvučený výběr z jednoho z nejznámějších Pohribného cyklů, Nové doby kamenné, na němž Pohribný pracuje od roku 1988, doplněný snímky z volně navazujících Andělů, ve kterých je krajina konfrontována s lidským tělem.